Premještanje korisničke mape (Windows 7)

Operativni sustav Windows 7 može imati jedan ili više korisničkih računa. Korisnički računi omogućuju osobne postavke sustava i instaliranih programa za svakog individualnog korisnika kao i odvojene korisničke mape poput Mojih dokumenata, Moje glazbe itd. Također svaki korisnik na svom korisničkom računu ima zasebne mape za preuzimanja te kontakte i omiljene web lokacije (Favorites). Sve navedeno smješteno je u glavnu korisničku mapu za određeni račun a lokacija te mape zadano je:

C:\Korisnici\Korisnik

s time da Korisnik može biti bilo koje ime ovisno o tome koje ste ime upisali tijekom instalacije sustava. Iz ovog proizlazi da su, ako je sve još uvijek postavljeno prema zadanim postavkama svi vaši dokumenti, glazba, slike i video zapisi na sistemskoj C particiji da će s vremenom, ukoliko ne budete pažljivo spremali stvari na druge lokacije doći do pomanjkanja prostora. Također postoji i drugi problem a to je da ćete u slučaju pada sustava imati priličnu gnjavažu kako izvući postojeće podatke sa C particije što nekad zna i uglavnom hoće biti vrlo zabavno.

Kako bi se ovo spriječilo vrlo je preporučljivo korisničku mapu premjestiti na drugu lokaciju pod čime podrazumjevam drugu particiju ili čak drugi disk no i tu postoji malo razmimoilaženja u mišljenju na koji točno način to napraviti. Postoje dva načina; u prvom samo premještate svoje osobne mape Moji dokumenti, glazba, Slike i Video zapisi na drugu lokaciju dok sve što se tiče sustava, instaliranih programa, kontakata i omiljenih web lokacija ostaje i dalje na C particiji. Koristeći drugi način premještate cjelokupnu glavnu korisničku mapu na drugu lokaciju i ne brinete se oko toga jeste li zaboravili prebaciti kontakte ili ne.

Oba načina imaju svojih prednosti i svojih mana, na ovom svijetu ništa nije savršeno a vi ćete sami i prema svojim potrebama i razini znanja o korištenju računala s Windows operativnim sustavom odabrati koji vam više odgovara.

Prvi način

Ovdje ću opisati kako ćete brzo, lako i jednostavno promijeniti lokaciju mapa s vašim osobnim podacima pri čemu podrazumijevam mape Moji dokumenti, Moja glazba, Moje slike i Moji video zapisi. Pratite sljedeće korake:

 • U Upravljačkoj ploči otvorite Mogućnosti mape te na kartici Prikaz omogućite prikaz skrivenih datoteka i mapa;
 • Na željenoj lokaciji napravite četiri nove mape i imenujte ih tako da ih možete kasnije lako prepoznati i razlikovati, možda bi najbolje bilo zadržati ista imena kao kod postojećih mapa;
 • Otvorite mapu na lokaciji C:\Korisnici\Korisnik i označite mapu Moji dokumenti;
 • Otvorite kontekstni izbornik i na njemu odaberite opciju Svojstva ili jednostavno pritisnite Alt+Enter;
 • U Svojstvima odabrane mape potražite karticu Lokacija;
 • Na kartici Lokacija pronaći ćete tipku Premjesti koju trebate pritisnuti razmaknicom;
 • Otvara se klasični dijalog za otvaranje datoteka ili mapa. Kroz ovaj dijalog potražite lokaciju na kojoj ste napravili nove mape te strelicama označite mapu koju ste predvidjeli za dokumente i ni slučajno nemojte pritiskati Enter;
 • Tabom produžite do tipke Odaberi mapu i aktivirajte je razmaknicom;
 • Vratili ste se na dijaloški prozor Svojstva. Tabom pronađite tipku U redu i pritisnite razmaknicu.

Ovaj postupak ponovite za tri preostale mape i posao je gotov. Odsad su zadane mape za vaše dokumente, glazbu, slikei video zapise na lokaciji koju ste za njih odredili te će putanje za otvaranje i spremanje pripadajućih datoteka automatski otvarati te lokacije. Na ovaj način niste premjestili postavke sustava, instaliranih programa, kontakte i omiljene web lokacije i ukoliko iz nekog razloga budete morali brisati C particiju nemojte zaboraviti spasiti što se spasiti da prije brisanja.

Drugi način

Na ovaj način ćete premjestiti cjelokupnu korisničku mapu odnosno sve što se nalazi unutar zadane lokacije C:\Korisnici\Korisnik a to podrazumijeva sve postavke sustava, instaliranih programa, vaše osobne podatke te zadane mape za preuzimanje, kontakte i omiljene web lokacije. Nakon ovakvog premještanja će sve što koristi resurse glavne korisničke mape to koristiti na novoj lokaciji i prilikom reinstaliranja sustava poželjno je provjeriti čega sve tamo ima i treba li nešto ukloniti. Postupak je nešto kompliciraniji od prethodno opisanog stoga budite pažljivi i radije triput provjerite što ste napravili prije nego potvrdite izmjene.

 • Za početak, ako kojim slučajem već nemate potreban vam je dodatni korisnički račun s administratorskim ovlastima. Dakle, otvorite Upravljačku ploču, u njoj otvorite stavku Korisnički računi i kreirajte novi račun kojem obavezno morate dodijeliti administratorske ovlasti. Ako već imate takav račun zanemarite ovaj korak;
 • Restartajte računalo i prijavite se u sustav koristeći se novostvorenim ili već postojećim drugim korisničkim računom;
 • U Upravljačkoj ploči uključite prikaz skrivenih datoteka i mapa onako kako je opisano u prvom načinu;
 • Na željenoj lokaciji napravite novu mapu i nazovite je Postavke, Podaci ili već nekim lako prepoznatljivim imenom. Načelno ne morate stvarati ovu mapu jer glavnu korisničku mapu možete premjestiti i na korijen neke druge particije, npr. na lokaciju D:\ no primjera radi nek to bude D:\Moji podaci;
 • otvorite lokaciju C:\Korisnici i kopirajte mapu Korisnik na novostvorenu lokaciju D:\Moji podaci i sad biste unutar mape Moji podaci na D particiji ili disku trebali imati i mapu Korisnik. Napominjem da je naziv Korisnik samo primjer te da će se to kod vas zvati onako kako ste odredili za vrijeme instalacije sustava;
 • Slobodno zatvorite obje lokacije i u polju za pretraživanje izbornika Start upišite regedit i pritisnite Enter;
 • Otvara se Registry Editor u kojem morate pronaći sljedeću lokaciju:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

 • Otvorite Profile list strelicom udesno i strelicom prema dolje morate pronaći stavku koja vam je potrebna. Sve stavke unutar ove grane počinju sa S-1-5 i podužim brojem u nastavku imena. Vama je potrebna stavka koja sadrži putanju do glavne korisničke mape koja je u ovom trenutku još uvijek C:\Korisnici\Korisnik a pronaći ćete je tako da se pozicionirate na svaku S-1-5 stavku te na desnoj strani Registry Editora provjerite putanju. Na desnu se stranu prebacujete Tabom te strelicama provjeravate treću stavku u kojoj piše nešto poput:

ProfileImagePath REG_EXPAND_SZ C:\Users\Korisnik

 • Kad pronađete S-1-5xxx stavku koja s desne strane ima gore navedenu putanju to je ono što vam treba. Na toj stavki s desne strane otvorite kontekstni izbornik i odaberite opciju Modify. Nisam siguran da je Registry Editor lokaliziran na naše jezike no ako i jeste vama je potrebna prva stavka s kontekstnog izbornika koja će se najvjerojatnije zvati Promijeni ili vrlo domišljato prevedeno Modificiraj;
 • U dijaloškom prozoru koji će vam se otvoriti Tabom pronađite polje za uređivanje u kojem piše C:\Users\Korisnik i umjesto tog teksta upišite putanju do vaše nove korisničke mape a to je u ovom primjeru D:\Moji podaci\Korisnik;
 • Potvrdite promjenu, zatvorite Registry Editor i restartajte računalo;
 • Prijavite se u sustav sa uobičajenim korisničkim računom;
 • Provjerite vidi li sustav premještenu korisničku mapu kako treba na novoj lokaciji. Napravite to tako da Otvorite svoju osobnu mapu s radne površine ili izbornika Start, odaberete bilo koju podmapu, npr. Moji dokumenti, otvorite njena Svojstva i na kartici Lokacija provjerite njenu putanju. Ako tamo piše da je lokacija ove mape D:\Moji podaci\Korisnik\Moji dokumenti onda je sve u redu i operacija je uspjela. Sad još treba napraviti završne šavove;
 • U Upravljačkoj ploči otvorite Korisničke račune i obrišite korisnika kojeg ste stvorili za ovaj zahvat. Nemojte zaboraviti staviti kvačicu na opciju Obriši i korisničke datoteke. Ako ste zahvat radili s postojećim dodatnim korisničkim računom zanemarite ovaj i sljedeći korak;
 • Još jednom restartajte računalo i ako nemate dodatnih korisničkih računa ili lozinku nećete se morati prijavljivati već će sustav automatski to obaviti za vas;
 • Na lokaciji C:\Korisnici uklonite mapu Korisnik te eventualno zaostalu mapu privremeno stvorenog korisničkog računa ako je još tamo.

I to je to. Sad imate premještenu cjelokupnu korisničku mapu za vaš glavni račun i sve ono što se nekad spremalo unutar lokacije C:\Korisnici\Korisnik odsad će se spremati na novu lokaciju, u ovom primjeru to je D:\Moji podaci\Korisnik.

Za sam kraj ovog uputstva otkrit ću vam i tajnu kako izvesti da se svi novostvoreni korisnički računi odsad stvaraju na novoj lokaciji kako ne biste trebali za svaki novi korisnički račun prolaziti gornju proceduru. Lako je i jednostavno u samo par sljedećih koraka:

 • U polje za uređivanje izbornika Start upišite regedit i pritisnite Enter;
 • Otvara se Registry Editor u kojem trebate potražiti istu putanju kao i maloprije. Da se ne mučite to je:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

 • Nemojte otvarati Profile List stavku nego odmah s desne strane potražite stavku ProfilesDirectory;
 • Na kontekstnom meniju odaberite Modify ili kako se već zove prva stavka te u polju za uređivanje umjesto %SystemDrive%\Users upišite D:\Moji podaci;
 • Zatvorite Registry Editor i restartajte računalo.

Odsad bi svi novi korisnički računi trebali koristiti lokaciju D:\Moji podaci\ za stvaranje glavnih korisničkih mapa. Napomenut ću još da bi bilo vrlo poželjno kad biste za vrijeme ovakvih zahvata isključili UAC i kad bistestvarno bili jako pažljivi kako i što radite. Kao autor ovog uputstva odričem se svake odgovornosti ako nešto zabrljate sebi ili drugima i sve što radite radite na vlastitu odgovornost.