Voice Dream Reeader v3.0

U petak, 14. ožujka izašla je nova verzija Voice Dream Readera.

Ima nekoliko novih i zanimljivih stvari i osim ispravka bugova u ovoj verziji možete pronaći:

  • Potpunu podršku za sve DAISY formate. Od verzije 3.0 podržani su DAISY 2.02 i DAISY 3.0 kao tekst i kao audio;
  • Dodana je podrška za otvaranje PDF dokumenata s originalnim izgledom tako da se uz tekst mogu na zaslonu gledati i slike. U ovakvom načinu rada dostupne su sve opcije za upravljanje tekstom kao i u prethodnim verzijama a moguće je prebaciti se sa starog na novi prikaz i obrnuto samo jednom gestom;
  • Dodana je podrška za IVONA glasove i trenutno su dostupna četiri engleska IVONA glasa za kupovinu kroz aplikaciju a uskoro slijede i ostali jezici;
  • U verziji 3.0 ima nekih vizualnih dodataka za slabovidne i sad se može određivati razmak između znakova i redaka te su mogućnosti određivanja boja slova i pozadine unaprijeđene u odnosu na prijašnje verzije.

Ono što se u verziji 3.0 nažalost nije dogodilo jest da autor nije stigao ubaciti hrvatsku lokalizaciju. Danas smo razmijenili nekoliko mailova i obećao je da će biti u sljedećoj nadogradnji.

Kraj